MECHANIZMY REGULACJI

O ile zaliczenie niektórych nadawców do mediów niekomercyjnych mo­że być trudne, gdyż wymaga analizy ich statusu i sposobu działania, o tyle wyodrębnienie mediów publicznych jest proste. Są to bowiem instytucje powszechnie znane, kiedyś zajmujące monopolistyczną pozycję w sferze ra­diofonii i telewizji, działające z mocy odpowiednich ustaw i podlegające kontroli demokratycznie wybranych organów władzy – w Polsce jest to Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która powołuje rady nadzorcze we wszystkich publicznych instytucjach nadawczych. Oparcie mechanizmu re­gulacji mediów publicznych na środkach prawno-proceduralnych (wariant II) ma zapewnić niezależność tych mediów zarówno od świata polityki, przez pluralistyczny zarząd i ustawowe określenie celów działania, jak też od ryn­ku, przez stabilny dochód z opłat abonamentowych (niekiedy także z dotacji budżetowej) i ograniczenie usług reklamowych.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)