MARKSISTOWSKA ALTERNATYWA

Kryzys modelu liberalnego każe poszukiwać innej odpowiedzi na pyta­nie, jak media realizują swoją rolę aktywnego uczestnika stosunków władzy w społeczeństwie i państwie. Radykalnym przeciwieństwem modelu liberal­nego jest wspomniana już wcześniej teoria determinizmu ekonomiczno- politycznego, której najbardziej rozbudowaną wersję reprezentuje marksizm. Ujmuje on społeczeństwo i państwo w sposób odwrotny niż myśl liberalna. Społeczeństwo to nie zbiór jednostek (indywidualizm), lecz układ klas (ko­lektywizm), które wyodrębniają się ze względu na udział w społecznym po­dziale pracy i własności środków produkcji, czego efektem jest rozbieżność interesów ekonomicznych. Dwie najważniejsze klasy to burżuazja (kapitali­ści), dysponująca środkami produkcji, oraz proletariat (robotnicy), sprze­dający własną siłę roboczą.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)