LIBERALNE ROZWIĄZANIE

Liberalne roz­wiązanie kolizji tych dwóch praw sprowadza się do przyjęcia właściwego, tzn. odpowiednio dyskretnego, sposobu dystrybucji przekazów obscenicz­nych. Wszelkie zaś próby ich delegalizacji i cenzurowania mediów są prze­jawem praktyk autorytarnych, kiedy to państwo uzurpuje sobie prawo wkra­czania w życie prywatne obywateli i narzuca im Jedynie słuszne” normy moralne czy obyczajowe.Jak z powyższego wynika, doktryna liberalna dość często, o ile nie zaw­sze, rodziła ambiwalentne odczucia. Nadziejom na dobroczynne skutki wol­ności mediów: postęp, rozwój gospodarczy, rozkwit kultury, pluralizm sty­lów życia etc., towarzyszyły obawy, że media będą tej wolności nadużywać, zagrażając podstawowym wartościom i normom społecznym.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)