LIBERALNA WIZJA

W liberalnej wizji porządku społecznegojrolę wolnego rynku idei naj­lepiej spełniają wolne media. Wolne w tym sensie, że powstające i działa­jące bez jakichkolwiek zewnętrznych ograniczeń^ jak i w tym, że mają być one otwarte na wszystkie możliwe punkty widzenia i poglądy. Jedynie takie media pomagają jednostkom w lepszym poznawaniu otaczającej rzeczywi­stości i rozsądnym kierowaniu własnymi sprawami, a społeczeństwu w wy­borze programów i rządów najlepiej służących interesom publicznym. Sło­wem, tylko wolne media mogą być instrumentem oświecenia publicznego, a na tym właśnie polega ich najważniejsza powinność wobec jednostki i społeczeństwa [Gordon, 1997], Drugą fundamentalną powinnością nakładaną na media przez doktrynę liberalną jest sprawowanie kontroli nad rządem, a właściwie nad całym apa­ratem władzy państwowej (współcześnie do „obszaru podległego kontroli” zalicza się także wielki biznes).

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)