KRYZYS MODELU LIBERALNEGO

Zakłada się ponadto, że atomizacja społeczeństwa (tj. rozbicie struktur feudalnych) idzie w parze z decentralizacją władzy, która ma się ograniczać do regulowania ram praw­nych życia społecznego, pozostawiając sprawy ich własnemu biegowi (lais- sez faire). Co się tyczy mediów, to wystarczy zagwarantować im wolność działania, żeby mogły konkurować między sobą jako źródła informacji po­mocnych w podejmowaniu racjonalnych decyzji. Dzięki temu media będą się przyczyniać do harmonizowania działań instytucji władzy z dążeniami świata życia.Tyle model, na który zresztą media masowe powołują się chętnie i czę­sto. Rzeczywistość wygląda jednak inaczej. Doświadczenia ostatnich dwu­stu lat dowodzą, że model liberalny opiera się na wyidealizowanych przesłankach teoretycznych, które odstają, i to coraz bardziej, od współ­czesnych realiów polityki i gospodarki.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)