KRYTYCZNE TEORIE MEDIÓW

Studia zmierzają­ce do udzielenia odpowiedzi na to pytanie bywają zwykle określane mianem teorii krytycznej. Jeszcze do niedawna teoria krytyczna była utożsamiana z marksizmem bądź wyrastającą z marksizmu teorią determinizmu ekono- miczno-politycznego. Dziś takie zawężenie teorii krytycznej byłoby zbytnim uproszczeniem. Biorąc pod uwagę obecność w niej elementów krytyki spo­łecznej – do szeroko ujmowanej teorii krytycznej należy zaliczyć również ten nurt, który wskazuje na zasadniczą rozbieżność między liberalnym modelem stosunków społecznych i liberalną doktryną mediów a rzeczywistością spo­łeczną. Do teorii krytycznej należy niewątpliwie zaliczyć także i te studia nad komunikowaniem masowym, które łączą inspirację marksistowską z teo­rią dyskursu, traktując dyskurs jako instrument władzy politycznej.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)