KOLEBKA FORMATÓW

Kolebką formatów spełniających takie wymogi są wielkonakładowe tabloidy i popularne maga­zyny, skąd zapożyczają je inne media. To właśnie w efekcie takich zapoży­czeń w komercyjnych programach radiowych i telewizyjnych pojawił się i stale się rozrasta zestaw formatów nazywanych ogólnie infotainment, łączą­cych informację z rozrywką. Najnowszą hybrydą gatunkową powstałą w ra­mach tego nurtu, będącą swoistą odmianę docudramy, czyli sfabularyzowa- nej relacji dokumentalnej, jest dokumentalna opera mydlana, czego przykła­dem w Polsce są seriale Szpital Dzieciątka Jezus oraz Pierwszy krzyk (TVP S.A.). Jak wszystkie instytucje społeczne, także media masowe podlegają różnorakim uwarunkowaniom i ograniczeniom. Jednakże szczególna rola mediów jako pośrednika w komunikacji społecznej między różnymi sektorami systemu i światem życia odbiorców sprawia, że w ich przypadku te uwarunkowania tworzą bardzo złożony i wielopoziomowy układ zależno­ści.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)