KAŻDY Z PODZIAŁÓW

Każdy z tych podziałów rodzi inne doświadczenia spo­łeczne, znajdujące odbicie w swoistym dla danej grupy czy klasy dyskursie, który wyraża jej interesy, moralność, świat wartości i idei. Ponieważ po­działy te na siebie zachodzą, mamy do czynienia z całą mozaiką różnorod­nych światopoglądów i ideologii społecznych, znajdujących się w nieustan­nym konflikcie. Wśród nich ideologia patriarchalnego kapitalizmu zajmu­je pozycję dominującą, gdyż umiejętnie łączy stosunki własności z trady­cyjną organizacją życia społecznego, w tym zwłaszcza z tradycyjnym modelem rodziny oraz utrwalonymi w kulturze wzorcami męskości i ko­biecości. Po trzecie: Głównym terenem ciągłej walki o utrzymanie dominacji ideologii patriarchalnego kapitalizmu jest cała kultura popularna, zwłaszcza telewizyjna rozrywka.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)