INTERNET

Wyznacza ona mediom nową rolę w stosunkach władzy mię­dzy systemem i światem życia odbiorców – mając praktycznie niewielką kontrolę nad mediami wspólnotowymi i nie mając żadnej kontroli nad Internetem, system redukowany jest do roli zwykłego, by tak rzec szere­gowego uczestnika komunikacji w tym obiegu medialnym. Musi respek­tować ogólne reguły gry, może wprawdzie omijać tradycyjne media i zwra­cać się bezpośrednio do obywateli, ale nie może im niczego narzucić — jeśli chce być partnerem interakcji, musi dostosować treść i formę swoich przeka­zów do oczekiwań społecznych. Trudno prorokować, jak będzie rozwijał się ten obieg komunikacyjny, gdyż zakusy systemu na kolonizacje polityczną (regulacja prawna) i ekonomiczną (komercjalizacja) tego obiegu wyraźnie się nasilają. Nie wydaje się jednak, by w dającej się przewidzieć przyszłości obieg ten udało się skolonizować w takim stopniu, jak tradycyjne media.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)