INNE DOKTRYNY

Scharakteryzowane dotąd doktryny odznaczają się zarówno spójnością koncepcji i jasnością zaleceń, jak też bogatymi doświadczeniami praktycz­nymi ujawniającymi wady i zalety postulowanych rozwiązań. Nie można te­go jeszcze powiedzieć o dwóch innych doktrynach, z których jedna próbuje określić rolę mediów w krajach rozwijających się (Azja, Afryka, Ameryka Łacińska), a druga zwiększyć formy demokratycznego uczestnictwa w ko­munikowaniu masowym w krajach najbardziej rozwiniętych (Ameryka Pół­nocna, Europa Zachodnia). Żadna z nich nie stanowi jeszcze w pełni ufor­mowanego i spójnego systemu poglądów, nie ma nawet ogólnie przyjętej nazwy, niemniej obydwie wywierają już zauważalny wpływ na praktykę. Traktując je zatem jako fakty godne odnotowania, należy pamiętać, iż są to wciąż jeszcze doktryny in statu nascendi.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)