IDEA WŁASNOŚCI

Mimo traktowania idei wolności jako podstawy całego ładu społeczne­go, doktryna liberalna nie absolutyzuje wolności mediów, nie traktuje jej ja­ko wartości najwyższej i autotelicznej. Przeciwnie, wolność mediów jest wa­runkiem realizacji postulowanych zadań na rzecz społeczeństwa i jednostki. W tym zresztą tkwi pewna sprzeczność (ideo)logiczna, gdyż wolnym me­diom nie można niczego nakazać – mogą one chcieć lub nie chcieć działać wedle wskazań doktryny. Sprzeczność ta nie osłabia jednak zbytnio doktry­ny. Wiara w racjonalizm i utylitaryzm (dążenie do szczęścia powszechnego) działań ludzkich stanowi bowiem gwarancję tego, że media będą bronić swobód obywatelskich przed despotyzmem państwa. Równie oczywista jest kwestia warunków wolności mediów — mają one być domeną wolnej przed­siębiorczości i działać na zasadach rynkowych, nie mogą więc podlegać kon­cesjonowaniu, a jakakolwiek cenzura musi być prawnie zakazana. Wolne media muszą też mieć dostęp do istotnych informacji będących w posiadaniu państwa.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)