DOSŁOWNE ROZUMIENIE

W Gorzkim ryżu deformacja taka pojawia się fragmentarycz­nie, ale w Imieniu zdrajcy rozciąga się na całość utworu. Tu wprawdzie muzyka nie jest dramaturgicznie ważnym współ­czynnikiem dzieła, ale podkład organowy, który’ jest tłem akcji, nie milknie niemal przez cały czas. Powoduje to szcze­gólną deformację emocjonalną utworu, nadaje mu charakter „operowy” w sensie przenośnymi „Operowość” jest tu kon­wencją, ! która daje efekt monumentalizacji, patos, napięcie emocjonalne.    ‘O    operowości w bardziej dosłownym rozumieniu tego terminu możemy mówić tylko wtedy, kiedy twórcy próbuję możliwie harmonijnego połączenia najróżnorodniejszych środków wyra­zu pochodzących z wielu dziedzin sztuki — architektury, mu­zyki, baletu itp.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)