DEMOKRATYCZNE UCZESTNICTWO

Z kolei doktryna demokratycznego uczestnictwa podmiotowość pra­wa do komunikowania przypisuje poszczególnym jednostkom i tworzonym przez nie grupom społecznym. Narodziła się ona na fali protestów, kontesta­cji i ruchów kontrkulturowych, które przetoczyły się przez Stany Zjednoczo­ne i Europę Zachodnią w latach 1968-1970 i wyraża sprzeciw wobec nad­miernej komercjalizacji i monopolizacji mediów prywatnych oraz zbytniej centralizacji i biurokratyzacji mediów publicznych. Jest też wyrazem dez­aprobaty dla takich cech wielkich mediów, jak: paternalistyczne traktowanie odbiorców, kult profesjonalizmu, uległość wobec establishmentu polityczne­go i ekonomicznego. Wszystkie te cechy sprawiają bowiem, że praktyka ko­munikowania masowego rozmija się z oczekiwaniami odbiorców, osłabiając w rezultacie ich zainteresowanie sprawami publicznymi.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)