CZYNIONE USTĘPSTWA

Taki konsens oznacza, że klasie panującej udaje się przekonać inne klasy do dobrowolnego zaakcepto­wania idei, wartości moralnych, światopoglądu i przywództwa tej klasy [Gramsci, 1961; Strinati, 1998]. Aby uzyskać taką akceptację, klasa hege- moniczna musi z jednej strony uprawomocnić swoją ideologię, a z drugiej – poczynić istotne ustępstwa na rzecz interesów i wartości grup podporządko­wanych. Najlepszym sposobem uprawomocnienia ideologii jest wykazanie, iż zawarta w niej wizja porządku społecznego opiera się na uniwersalnych prawach „natury ludzkiej”, a pozycja społeczna klasy dominującej wynika nie tyle z jej stanu posiadania, ile z przedsiębiorczości i zdolności przywód­czych. Ustępstwa czynione przez tę klasę na rzecz grup podporządkowanych muszą mieć ekonomiczny charakter, ale muszą też uwzględniać idee i warto­ści grup podporządkowanych.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!