CZĘŚCIOWY ZANIK

Po pierwsze: opiera się na uproszczonej, dziś już mocno anachronicznej wizji struktu­ry klasowej, nie uwzględniającej zmian, jakie dokonały się w ostatnim pół­wieczu. Chodzi tu z jednej strony o częściowy zanik klasy robotniczej, która zasiliła szeregi coraz liczniejszej klasy średniej, żyjącej już nie ze sprzedaży siły roboczej, ale z kapitału kulturalnego, tj. wiedzy i umiejętności naby­tych w toku edukacji; a z drugiej strony o dekompozycję klasy rządzącej, która „odstąpiła” część swojej własności i władzy klasie średniej, powierza­jąc zarządzanie pozostałą częścią menedżerom wywodzącym się w większo­ści też z klasy średniej. Po drugie: nie uwzględnia „instytucjonalizacji konfliktu społecznego”, tj. organizowania się robotników w związki zawo­dowe i partie polityczne, które na drodze legalnej (strajki, negocjacje, arbi­traż gospodarczy, prawa polityczne i socjalne) mogą walczyć o poprawę ich położenia społecznego, a nawet uczestniczyć w sprawowaniu władzy w pań­stwie.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)