CO TO JEST MUZYKA FILMOWA?

Każdemu, kto zwraca uwagę na stronę dźwiękową filmu, na­suwają się wątpliwości, czy można mówić o muzyce filmowej jako o samodzielnym, odrębnym gatunku twórczości. Czy nie lepiej uznać kino za jeden ze środków rozpowszechniania mu­zyki, takich jak radio czy telewizja? Wtedy interesowałby nas tylko repertuar muzyczny kina i sposób, w jaki technika fil­mowa wzbogaca czy zuboża ‚wykonywanie utworów. Ale traci­my wówczas z oczu dzieło filmowe, które przecież powstaje nie po to, by przekazywać muzykę. Natomiast jego prawa, za- potrzebowanie i budowa całkowicie określają muzykę pomy­ślaną jako towarzyszenie, uzupełnienie czy komentarz.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!