CHARAKTERYSTYCZNE DLA POLITYKI

Charakterystyczną dla takiej polityki komunikacyjnej zmienność oferty dobrze oddaje termin orientacja melodoksyjna (po grecku melos to pieśń, śpiew, melodia), użyty przez jed­nego z amerykańskich badaczy mediów komercyjnych [Phelan, 1977] w od­niesieniu do gazet i magazynów wielkonakładowych oraz popularnych ka­nałów radiowych i telewizyjnych. Chodzi tu o taki stan mentalny i emocjo­nalny, któremu w sferze poetyki przekazu odpowiada konwencja melodra­matu (uproszczona i stereotypowa charakterystyka postaci, skrajne emocje jako motor działania, wartka akcja i zagmatwana intryga), a w sferze dyskur­su stylistyka sloganu (zwięzłe i celne sformułowania, pozornie jednoznacz­ne, zawierające autouzasadnienia racjonalne bądź emocjonalne, często pole­miczne, pobudzające do działania). Połączenie konwencji melodramatu ze stylistyką sloganu pozwala tak zagęścić i wymieszać zawartość przekazu, by różne grupy odbiorców mogły odczytać go „po swojemu”, wydobywając z niego te znaczenia, które nadają sens ich doświadczeniu życiowemu, i te emocje, które sprawiają im przyjemność.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)