Kategoria: Dźwięczący ekran

CO TO JEST MUZYKA FILMOWA?

Każdemu, kto zwraca uwagę na stronę dźwiękową filmu, na­suwają się wątpliwości, czy można mówić o muzyce filmowej jako o samodzielnym, odrębnym gatunku twórczości. Czy nie lepiej uznać kino za jeden ze środków rozpowszechniania mu­zyki, takich jak radio czy telewizja? Wtedy interesowałby nas tylko repertuar muzyczny kina i sposób, w jaki technika fil­mowa wzbogaca czy zuboża ‚wykonywanie utworów. Ale traci­my wówczas z oczu dzieło filmowe, które przecież powstaje nie po to, by przekazywać muzykę. Natomiast jego prawa, za- potrzebowanie i budowa całkowicie określają muzykę pomy­ślaną jako towarzyszenie, uzupełnienie czy komentarz.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!

MUZYKA WPISANA W DZIEŁO

Co staje się z muzyką wpisaną w dzieło filmowe, w jakim stopniu jest ona niezbędna kinematografii, na jakich zasadach spoty­kają się dwa przebiegi: wizualny i dźwiękowy, co łączy, a co dzieli muzykę i sztukę filmową?-Na te i tym podobne pytania próbuje odpowiedzieć teoria filmu i autorzy specjalnych prac poświęconych muzyce filmowej. Bardzo szybki rozwój filmu, wielość rodzajów, gatunków i technik, którymi dysponuje, sprawia, że proponowane rozwiązania albo szybko tracą aktualność, albo okazują się słuszne tylko w obrębie jakiegoś gatunku czy okresu historycznego.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!

PIERWSZY RAZ W HISTORII

  • Pierwszy chyba raz w historii jakaś gałąź twórczości muzycznej stała śię wła­snością w tym stopniu powszechną. A przy tym wcale nie jest regułą, że wybitny film ma muzykę wyróżniającą się walorami artystycznymi. Bywało tak, że ciekawy film ozdabiano nie* dobrą muzyką, ale zdarzały się też przypadki odwrotne. Nikt dziś nie pamięta wielu tytułów, do których muzykę pisali znani kompozytorzy, stosując nowatorskie niekiedy rozwią­zania. Równie niewystarczające okazało się rozpatrywanie zagadnień muzyki filmowej według jakiegoś klucza formalnego.
Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!

ŚLEDZENIE W HISTORII

Śledze­nie w historii muzyki filmowej form znanych z twórczości autonomicznej nie prowadzi do ciekawych rezultatów, ponie­waż muzyka pisana dla filmu ma przeważnie charakter uryw­kowy, fragmentaryczny. Obserwujemy w niej wprawdzie ja­kieś znamiona organizacji, ale nie pojawiają się’zamknięte całości. Związki o charakterze wizualno-dźwiękowym, których istnieje bardzo dużo, nie są dla większości odbiorców w ogóle uchwytne. Ponadto w miarę rozwoju filmu związki te są co­raz trudniejsze do wyodrębnienia, twórcy bowiem dążą do zacierania różnic między tworzywami, którymi posługują się dla uzyskania jednolitej całości.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!