AKTYWNE WSPARCIE

Pań­stwo może też bardziej aktywnie i bezpośrednio wspierać nadawców dobrze służących interesowi publicznemu, przyznając im rozmaity ulgi finansowe czy subwencje – dotyczy to zwłaszcza mediów niekomercyjnych i publicz­nych. Państwo może wreszcie skutecznie wymuszać realizację doktryny przez samą groźbę wprowadzenia odpowiednich regulacji ustawowych, gdy­by okazało się, że samoregulacja mediów nie gwarantuje należytej troski interes społeczny ani dostatecznego poczucia odpowiedzialności społecz­nej z ich strony. Globalna ocena efektywności wskazanych wyżej działań i w ogóle wpływu doktryny odpowiedzialności społecznej na praktykę komunikowania masowego jest praktycznie niewykonalna. Można tylko stwierdzić, iż wiele przykładów świadczy o jej inspirującym wpływie na praktykę, poczynając od działalności mediów publicznych i niekomercyjnych, a kończąc na rozwija­jącym się ostatnio dziennikarstwie obywatelskim [Dahlgren, 1998].

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!